Vretstorps Byalag 2019

Vretstorps Byalag är en ideell förening, med syfte vara en samlande kraft för de boende i Vretstorp med omnejd. Vi värnar om orten och de boendes välbefinnande, och anordnar aktiviteter såsom städdagar, resor mm. Vem som helst kan vara medlem i Vretstorps Byalag, det är inget krav att du är bosatt på orten.
Nominera årets Vretstorpare Skicka ditt förslag till info@vretstorpsbyalag.se Årsmöte Tisd 12 febr kl 19.00
Aktuellt
Vretstorps Byalag
Vi tänker på framtiden - för det är där vi ska tillbringa resten av våra liv.
© Rosendal Teknik AB 2019
Välkommen till Vretstorps Byalags hemsida
Välkommen till Vretstorps Byalags hemsida
Vretstorps Byalag

Vretstorps Byalag är en ideell förening, med syfte vara en samlande kraft för de boende i Vretstorp med omnejd. Vi värnar om orten och de boendes välbefinnande, och anordnar aktiviteter såsom städdagar, resor mm. Vem som helst kan vara medlem i Vretstorps Byalag, det är inget krav att du är bosatt på orten.
Aktuellt
Nominera årets Vretstorpare Skicka ditt förslag till info@vretstorpsbyalag.se Årsmöte Tisd 12 febr kl 19.00
Vi tänker på framtiden - för det är där vi ska tillbringa resten av våra liv.
© Rosendal Teknik AB 2019
Vretstorps Byalag 2019
Rosendal Teknik AB 2019